Kar Payı Dağıtımındaki Stopaj Oranının Düşürülmesi

Bilindiği üzere kâr payı dağıtımındaki vergi kesinti (stopaj-tevkifat) oranı %15 olarak uygulanmaktaydı. 22 Aralık 2021 Tarihli ve 31697 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kâr payı dağıtımındaki vergi kesinti oranı %10’a indirilmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda; Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 15 ve 30’uncu maddeleleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 94’üncü maddesinde düzenlenmiş bulunun kâr payı dağıtımındaki vergi kesintisi hükümleri çerçevesinde kesinti oranlarının belirlendiği 2009/12592 ve 2009/12593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında anılan 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik sonucunda vergi kesinti oranı %10’a indirilmiş bulunmaktadır.

Esasen %15 olan kâr payı stopaj oranlarının tamamı %10’a düşürülmüş olmakla birlikte, Kanuni düzenlemeler ile paralellik sağlamak açısından Karar’da ilgili yasal düzenlemelere atfen detaylı açıklamalar bulunmaktadır. Anlaşılırlığı artırabilmek için sirkülerimizde bu detaylara yer verilmemiştir.

Bu değişiklik 22 Aralık 2021 tarihinde itibariyle yürürlüğe girmiş bulunduğundan, bu tarihten sonra yapılacak kar dağıtımları yönünden geçerli olacaktır. Kar dağıtım kararlarını 22 Aralık 2021 tarihinden önce almış ancak kâr payını fiilen bu tarihten itibaren ödeyecek işletmeler açısından kesinti oranın %15’mi yoksa %10’mu olacağı sorusu akla gelmektedir. Konuya ilişkin GVK 94, KVK 15 ve 30’uncu maddelerde vergi kesintisi; avans olarak ödenenler dahil nakden veya hesaben ödeme yapılmasına bağlanmış olduğundan, kar dağıtım kararı alınmış olmakla birlikte, yasal defter kayıtlarında hissedarları alacaklı gösteren kayıtların (hesaben ödeme) ile avans olarak ödenenler dahil nakden ödeme tarihlerinden her ikisi de en erken 22 Aralık 2021 ise %10 stopaj oranın geçerli olacağını düşünmekteyiz.

Örneğin 17 Aralık 2021 tarihinde tescil-ilan olunan 15 Aralık 2022 tarihli genel kurulunda (XYZ) A.Ş’nin 10 Milyon TL kar dağıtımı (temettü) kararı almış olduğunu varsayalım. Bu durumda uygulanacak stopaj oranını şu şekilde belirleneceği görüşündeyiz.

1-a. Yasal defter kayıtlarındaki ortakları alacaklandıran kayıtların 22.12.2021 tarihinden önceki herhangi bir tarih (17 Aralık 2021 gibi) olması halinde %15, veya

1-b. Avans olarak yapılması hali dahil nakdi kâr payı ödemelerinin 22.12.2021 tarihinden önceki herhangi bir tarih (17 Aralık 2021 gibi) olması halinde %15,

2-Yasal defter kayıtlarındaki ortakları alacaklandıran kayıtların ve avans olarak yapılması hali dahil nakdi kâr payı ödemelerinin en erken 22.12.2021 tarihli olması halinde %10,

Öte yandan kâr payı dağıtımında vergi kesintisi oranının %15'ten %10'a indirilmesi, kâr payının beyan sınırını (2021 yılı için 53.000 TL, 2022 yılı için 70.000 TL) geçmemesi nedeniyle beyan edilmediği durumlarda, toplam vergi yükünü azaltmaktadır. Ancak kâr payının beyanı edilmesi durumunda ise toplam vergi yükünde bir değişiklik olmamaktadır. Zira 5 puanlık daha düşük vergi kesintisinden kaynaklanan vergi farkı bu kez yıllık beyannamede artı gelir vergisi olarak ödenmektedir.  

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.NARCON.com.tr

23-12-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 451 kez okunmuştur.