Uyuşmazlık Çözümü

 • Vergi incelemesi danışmanlığı
 • Vergi idaresinin izahat taleplerinin cevaplanması
 • Ödeme Emri uyuşmazlıklarının giderilmesi
 • Vergi yargısına başvuru ve takibi
 • Vergi Uzlaşması danışmanlığı
 • Kamu borcunun tecili ve taksitlendirilmesi
 • Kamu borcunun terkini
 • Vergi hatalarının düzeltilmesi
 • Vergi idaresinden görüş (mukteza) alma
 • Mücbir sebep & Zor durum halleri hizmetleri
 • Pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanma
 • Haciz, ihtiyati haciz & tahakkuk ile ilgili hizmetler