TTK 20 - Ticaret Unvanları Tebliği Yayımlandı

Gerçek veya tüzel kişilerin işletme adlarına ve ticaret unvanlarının belirlenmesine, tesciline ve korunmasına ilişkin hususlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 39 ile 53. maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Ticaret unvanının oluşturulmasına ilişkin düzenlemelerin uygulama şekli ise 14.02.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğinde açıklanmış olup, Sirkülerimizde özetlenmiştir. 
 


Dosyayı İndir