Temel e-Faturaların İptalinin Sağlanacağı E-Fatura İptal Portalı Kullanıma Açılmıştır

Temel e-Fatura olarak düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden Kabul veya Red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal edilebilmesini sağlayacak olan "e-Fatura İptal Portalı" oluşturulmuştur.

 

Temel e-Faturanın e-Fatura İptal Portalı üzerinden iptal edilebilmesi için iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi (satıcı) tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda muhatabı alıcı tarafından iptal talebine onay verilmesi gerekmektedir. Alıcısı tarafından iptali onaylanan e-fatura iptal edilmiş sayılacaktır. Alıcısı tarafından iptal talebine portal aracılığı ile onay verilmedikçe, iptal talebine ait e-faturalar e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinde iptal edilmemiş, geçerli faturalar olarak kabul görecektir.

 

E-Fatura İptal Portalı, mükelleflerin harici itiraz yollarını (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi) kullanılmasına engel teşkil etmemektedir. Ancak harici itiraz yolları ile iptal edilen faturanın sistem üzerinden takibi yapılamadığından, yapılacak olan denetimlerde mükelleflerin itiraz/iptal işlemlerini harici yollardan gerçekleştirdiklerine dair tevsik edici bilgi ve belgeleri ilgililere sunma ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza etmesi gerekecektir. Bu nedenle, Temel e-Faturalara da e-Fatura İptal Portalı üzerinden itiraz/iptal işlemlerini gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

 

e-Fatura İptal Portalı yoluyla Temel e-Faturalarının iptalinin nasıl sağlanacağı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 15 Şubat 2019 tarihinde yayımlanmış olan Temel Senaryoda Düzenlenen E-Faturaların İptaline İlişkin “E-Fatura İptal Portalı” Kullanım Kılavuzunda ekranlarda gösterilmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Önerimiz başlangıçta Kılavuzdaki adımların/ekranların izlenerek iptalin gerçekleştirilmesidir.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

8.3.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 457 kez okunmuştur.