Tasdik Hizmetlerimiz

  • Gelir & kurumlar Vergisi Tam Tasdiki
  • Katma Değer Vergisi iade tasdiki
  • Özel Tüketim Vergisi iade tasdiki
  • TUBİTAK TEYDEB Ar-Ge desteklerinin iadesinin tasdiki
  • Sermaye artırımlarında ödenmiş sermaye tasdiki
  • Şirket içi fonların sermayeye ilavesinin tasdiki
  • Gümrük beyannamelerinin tasdiki
  • Dernek ve vakıfların muafiyet ve istisna işlemlerinin tasdiki
  • Diğer tasdik işlemleri