Tapu Harcı, Katma Değer Vergisi Ve ÖTV Oranlarında Yapılan İndirimlerin Geçerlilik Süreleri Uzatılmaktadır

Özet

 

Hatırlanacağı üzere 31 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren,  287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla bazı taşınmaz, taşıt aracı, dayanıklı tüketim mallarının Tapu Harcı, Katma Değer Vergisi Ve Özel Tüketim Vergisi oranlarında indirimler yapılmış ve mevcut indirimlerin süresi uzatılmıştır. Bu süreler 31 Aralık 2018 tarihinde sona ermekteydi. Bu kez 31 Aralık 2018 tarihli 4.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan  535 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla sözü geçen süreler 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Ayrıca 540 sayılı ve 541 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararlarıyla 31 Mart 2019 tarihine kadar motosikletlerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlanmakta ve römorkların KDV oranı %1’e düşürülmektedir

Konuya ilişkin ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

1) Konut ve İşyerlerinin Teslimindeki İndirimli Tapu Harcı Uygulaması 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Devam Edecektir

 

Hatırlanacağı üzere, 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesiyle, konut ve işyerlerinin (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) tesliminde uygulanan binde 20 oranındaki tapu harcı nispeti 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere binde 15’e indirilmiş ve bu süreler 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktaydı.

 

535 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla indirimli tapu harcı uygulaması 31 Mart 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

2) Konut ve İşyerlerinin Teslimindeki İndirimli Katma Değer Vergisi Uygulaması 31 Mart 2019Tarihine Kadar Devam Edecektir

 

Hatırlanacağı üzere, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 3.maddesiyle, işyerlerinin ve aşağıda belirtilen konutların ve (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde uygulanan %18 KDV nispeti 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere %8’e indirilmiş ve bu süreler 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktaydı. 535 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla indirimli KDV uygulaması 31 Mart 2019 günü sonuna kadar uzatılmaktadır.

 

a) 150 m2’den büyük konutlar,

b) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

- Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde; Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların teslimi,

- Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde; İki Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların teslimi,

 

3) Mobilyalardaki İndirimli KDV Oranı Uygulama Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatılmaktadır

 

287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla mevcut KDV oranı %18 olan aşağıdaki mobilyaların KDV oranı 31 Aralık 2018 tarihine kadar Yüzde 8’e indirilmiş bulunmaktaydı. 535 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla indirimli KDV uygulaması 31 Mart 2019 günü sonuna kadar uzatılmaktadır.

 

KDV oranı Yüzde 8’e indirilen mobilyalar için indirimli oran uygulamasından kaynaklanan KDV iadesi alınamayacaktır.

 

G.T.İ.P. Numarası

Eşyanın Tanımı

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10.00.00.00

Şilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

404.29

Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

 

4) Bazı Ticari Taşıt Araçlarındaki İndirimli KDV Oranı Uygulama Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatılmaktadır

 

287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla mevcut KDV oranı %18 olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.20, 87.02, 07.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyonlarındaki aşağıdaki ticari taşıt araçlarının KDV oranı 31 Aralık 2018 tarihine kadar Yüzde 8’e indirilmiş bulunmaktaydı. 535 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla indirimli KDV uygulaması 31 Mart 2019 günü sonuna kadar uzatılmaktadır.

 

287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında KDV oranı Yüzde 8’e indirilen araçlar için indirimli oran uygulamasından kaynaklanan KDV iadesi alınamayacağı düzenlemesi bulunmaktaydı. 535 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar bu düzenlemeden muaf tutulmuştur. Diğer bir anlatımla henüz Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçların alımında yüklenilmiş olan KDV indirimli oran uygulamasından kaynaklanan KDV iadesine dahil edilebilecektir. Üstelik bu uygulama 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

8701.20

 - Yarı römorkler için çekiciler:

8701.20.10.00.00

 - - Yeni olanlar

8701.20.90.00.00

 - - Kullanılmış olanlar

 

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu

 

taşıtlar:

8702.10

 - Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar

 

   (dizel veya yarı dizel):

 

 - - Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler:

 

 - - - Yeni olanlar:

8702.10.11.11.00

 - - - - Otobüs

8702.10.11.12.00

 - - - - Midibüs

8702.10.11.13.00

 - - - - Minibüs

 

 - - - Kullanılmış olanlar:

8702.10.19.11.00

 - - - - Otobüs

8702.10.19.12.00

 - - - - Midibüs

8702.10.19.13.00

 - - - - Minibüs

 

 - - Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyenler:

 

 - - - Yeni olanlar:

8702.10.91.11.00

 - - - - Otobüs

8702.10.91.12.00

 - - - - Midibüs

8702.10.91.13.00

 - - - - Minibüs

 

 - - - Kullanılmış olanlar:

8702.10.99.11.00

 - - - - Otobüs

8702.10.99.12.00

 - - - - Midibüs

8702.10.99.13.00

 - - - - Minibüs

8702.20

 - Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu

 

   (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar

8702.20.10.00.00

 - - Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler

8702.20.90.00.00

 - - Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyenler

8702.30

  - Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de

 

    tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar

8702.30.10.00.00

 - - Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçenler

8702.30.90.00.00

 - - Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyenler

8702.40.00.00.00

 - Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar

8702.90

 - Diğerleri:

 

 - - Kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar:

 

 - - - Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçenler:

 

 - - - - Yeni olanlar:

8702.90.11.11.00

 - - - - - Otobüs

8702.90.11.12.00

 - - - - - Midibüs

8702.90.11.13.00

 - - - - - Minibüs

 

 - - - - Kullanılmış olanlar:

8702.90.19.11.00

 - - - - - Otobüs

8702.90.19.12.00

 - - - - - Midibüs

8702.90.19.13.00

 - - - - - Minibüs

 

 - - - Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyenler:

 

 - - - - Yeni olanlar:

8702.90.31.11.00

 - - - - - Otobüs

8702.90.31.12.00

 - - - - - Midibüs

8702.90.31.13.00

 - - - - - Minibüs

 

 - - - - Kullanılmış olanlar:

8702.90.39.11.00

 - - - - - Otobüs

8702.90.39.12.00

 - - - - - Midibüs

8702.90.39.13.00

 - - - - - Minibüs

8702.90.90.00.00

 - - Diğer motorlarla mücehhez olanlar

 

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar:

8704.10

 - Karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılmış

 

   damperler:

 

 - - Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya

 

      yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu

 

      olanlar

8704.10.10.11.00

 - - - Silindir hacmi 2500 cm3'ü geçen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu

 

         motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3'ü geçen

 

        kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar

8704.10.10.19.00

 - - - Diğerleri

8704.10.90.00.00

 - - Diğerleri

 

 - Diğerleri, sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu

 

   olanlar (dizel veya yarı dizel):

8704.21

 - - Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler:

8704.21.10.00.00

 - - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

 

        olanlar (EURATOM)

 

 - - - Diğerleri:

 

 - - - - Silindir hacmi 2500 cm3'ü geçenler:

8704.21.31.00.00

 - - - - - Yeni olanlar

8704.21.39.00.00

 - - - - - Kullanılmış olanlar

 

 - - - - Silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler:

8704.21.91.00.00

 - - - - - Yeni olanlar

8704.21.99.00.00

 - - - - - Kullanılmış olanlar

8704.22

 - - Brüt ağırlıklığı 5 tonu geçen fakat 20 tonu geçmeyenler:

8704.22.10.00.00

 - - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

 

        olanlar (EURATOM)

 

 - - - Diğerleri:

8704.22.91.00.00

 - - - - Yeni olanlar

8704.22.99.00.00

 - - - - Kullanılmış olanlar

8704.23

 - - Brüt ağırlığı 20 tonu geçenler:

8704.23.10.00.00

 - - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

 

        olanlar (EURATOM)

 

 - - - Diğerleri:

8704.23.91.00.00

 - - - - Yeni olanlar

8704.23.99.00.00

 - - - - Kullanılmış olanlar

 

 - Diğerleri, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu

 

   olanlar:

8704.31

 - - Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler:

8704.31.10.00.00

 - - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

 

        olanlar (EURATOM)

 

 - - - Diğerleri:

 

 - - - - Silindir hacmi 2800 cm3'ü geçenler:

8704.31.31.00.00

 - - - - - Yeni olanlar

8704.31.39.00.00

 - - - - - Kullanılmış olanlar

 

 - - - - Silindir hacmi 2800 cm3'ü geçmeyenler:

8704.31.91.00.00

 - - - - - Yeni olanlar

8704.31.99.00.00

 - - - - - Kullanılmış olanlar

8704.32

 - - Brüt ağırlığı 5 tonu geçenler:

8704.32.10.00.00

 - - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış

 

        olanlar (EURATOM)

 

 - - - Diğerleri:

8704.32.91.00.00

 - - - -Yeni olanlar

8704.32.99.00.00

 - - - - Kullanılmış olanlar

8704.90.00.00.00

 - Diğerleri

 

 

 

 

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel

 

olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar,

 

itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürme-

 

ye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar,

 

seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):

 

 - Vinçli taşıtlar

8705.10.00.00.11

 - -  Kaldırma kapasitesi 75 tonu geçmeyenler

8705.10.00.00.19

 - - Diğerleri

8705.20.00.00.00

 - Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler

8705.30.00.00.00

 - İtfaiye taşıtları

8705.40.00.00.00

 - Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar

8705.90

 - Diğerleri:

8705.90.30.00.00

 - - Beton pompalama taşıtları

 

 - - Diğerleri:

 

 - - - Arazözler ve kar küremeye mahsus taşıtlar

8705.90.80.10.11

 - - - - Arazözler

8705.90.80.10.12

 - - - - Kar küremeye mahsus taşıtlar

 

 - - - Diğerleri

8705.90.80.90.11

 - - - - Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar

8705.90.80.90.18

 - - - - Diğerleri

 

 

 

Ayrıca 31.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 541 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararlarıyla 1 Ocak 2019 tarihinden 31 Mart 2019 tarihine kadar, %1 KDV oranında vergilendirilecek araçlara aşağıdaki römorklar eklenmiştir. Buna göre, traktör, kamyon ve TIR’lar tarafından çekilen KDV oranı %18 olan römork ve yarı römorkların 1 Ocak 2019 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasındaki tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

 

Türk gümrük tarife cetvelinin:

- 8716.20.00.00.00 tarife pozisyonundaki tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar,

- 8716.31.00.00.00 tarife pozisyonundaki tanker römork ve yarı römorkları,

- 8716.39 ve 8716.40.00.00.00 tarife pozisyonundaki diğer römork ve yarı römorklar,

 

5) Binek Otomobillerdeki İndirimli Özel Tüketim Vergisi Uygulama Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatılmaktadır

 

287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 gümrük tarife istatistik pozisyonlarındaki aşağıdaki binek taşıt araçlarının ÖTV oranları 31 Aralık 2018 tarihine kadar aşağıdaki listede belirtilen oranlara indirilmiş bulunmaktaydı. 535 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla sözü geçen süreler 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmaktadır.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

İndirimli Vergi Oranı (%)

Normal Vergi Oranı (%)

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

 

 

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) %50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

 -- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3'ün altında olanlar

5

15

 

 -- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3'ün altında olanlar

5

15

 

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

5

10

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

 

-- Motor silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyenler

5

15

 

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

5

10

- Diğerleri

 

 

 -- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

 

 

 

  --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL'yi aşmayanlar

30

45

 

  --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL'yi aşıp, 120.000 TL'yi aşmayanlar

35

50

 

  --- Diğerleri

60

60

 -- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

 

 

  --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

 

 

 

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşmayanlar

30

45

 

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşıp, 135.000 TL'yi aşmayanlar

35

50

 

   ---- Diğerleri

60

60

  --- Diğerleri

 

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar

100

100

 

   ---- Diğerleri

110

110

 -- Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler

  --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler

 

  ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar

100

100

  ---- Diğerleri

110

110

 

 --- Diğerleri

160

160

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

 

 --- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

3

3

 

 --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

7

7

 

 --- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

15

15

 

6) Bazı Dayanaklı Tüketim Ürünlerindeki Sıfır Oranlı Özel Tüketim Vergisi Uygulama Süresi 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatılmaktadır

 

287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla ÖTV oranı %6,7 olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıdaki gümrük tarife istatistik pozisyonlarındaki dayanaklı tüketim mallarının ÖTV oranları 31 Aralık 2018 tarihine kadar SIFIRA indirilmiş bulunmaktaydı. 535 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla sözü geçen süreler 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmaktadır.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

[Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

 

(Katı yakıtlı)

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

 

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

 

Diğerleri

 

 

8419.19.00.00.19

 

 

(Çamaşır kurutma makinaları)

8421.12.00.00.11

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar

 

(Bulaşık yıkama makinaları)

8422.11.00.00.00

Evlerde kullanılanlar

 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

Çamaşırı önden yüklemdi olanlar

 

 

8450.11.11.00.00

 

 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

 

 

8450.11.19.00.00

 

 

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

8450.11.90.00.00

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler

 

(Çamaşır yıkama makinası)

8450.12.00.00.00

Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

 

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

 

Elektrikli olanlar

 

 

8450.19.00.00.11

 

 

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

8450.19.00.00.19

Diğerleri

 

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

8451.21.00.00.11

Evlerde kullanılanlar

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

 

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

 

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

 

 

85.09

 

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (84.85 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 elektrikli ütüler hariç)

 

7) 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Motosikletlerin Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmaktadır

 

540 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararlarıyla 1 Ocak 2019 tarihinden 31 Mart 2019 tarihine kadar aşağıdaki motosikletlerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlanmakta ve KDV oranı %1’e düşürülmektedir

ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede yer alan yer alan motosikletlerden;

  • Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyen benzinli motosikletler,
  • Motor gücü 20 kW’ı geçmeyen elektrik motorlu motosikletler,
  • Sürekli nominal gücü 250 watt’ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı iki, üç ve dört tekerlekli taşıtları.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

3.1.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 391 kez okunmuştur.