e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının yürürlüğe girmesini takiben sıra elektronik arşiv (e-Arşiv) uygulamasına gelmiştir. Esasen e-Arşiv uygulaması, Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında düzenlenen Telekom, doğalgaz ve GSM faturaları ile daha önce sınırlı bir mükellef kitlesi için uygulamaya girmiş bulunmaktaydı. Bu kere 30.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 433 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile Elektronik Arşiv Faturası (EAF) ve e-Arşiv uygulaması [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Bilindiği üzere, gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2014 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen katsayıları 2013 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 3.1.2014 [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Hatırlanacağı üzere 2014/2 sayılı Sirkülerimizde duyurduğumuz üzere, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2014 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir. Belirlenen yeni yılın asgari ücretleri 31.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Diğer yandan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile belirlenmiş olan idari para cezalarının çok önemli bir kısmı asgari ücret tutarını esas almaktadır. Bu cezaların özel [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Muhatap bankalar, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen ve kısmen ya da tamamen karşılıksız olan her çek yaprağı için belirli bir tutarda ödeme yapmakla yükümlüdürler. Bu çerçevede 21 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile 27 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karşılıksız olan her çek yaprağı için bankaların ödemekle yükümlü olacağı tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanunda vergilendirmeye yönelik düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunlardan en kayda değeri ise, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), yenilik ve yazılım faaliyetlerine yönelik ilave bazı vergi teşvikleri ve istisnalarıdır. Yapılan düzenlemeler Sirkülerimizde yer almaktadır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Birçok konuda düzenleme içermesi nedeniyle kamuoyu tarafından “Torba” olarak nitelenen 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmamıştır.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Birçok konuda düzenleme içermesi nedeniyle kamuoyu tarafından “Torba” olarak nitelenen 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. 6552 sayılı Kanunun fiktif yani gerçekte olmayan KASA ve ORTAKLAR CARİ hesaplarının düzeltilmesine yönelik düzenlemelerine Sirkülerimizde [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Birçok konuda düzenleme içermesi nedeniyle kamuoyu tarafından “Torba” olarak nitelenen 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. 6552 sayılı Kanun ile yapılan çeşitli vergi kanunlarındaki yeni düzenlemelere ve değişikliklere Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun