Kurumlar vergisi mevzuatımızda köklü değişiklikler getirmiş olan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu esas alınarak ilkini 2007 yılı kurum kazançlarına ilişkin olarak hazırlamış ve sevk etmiş olduğumuz KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ D?

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun