Sayın Abonemiz, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ortak alınmasına ilişkin olarak SGK tarafından internet sitesinde yayımlanan aşağıda tam metni yer almakta olan Duyuruya göre; 1. 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır. 2. e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerekmekte olup, e-Bildirge v.2 uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2020 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını 2020 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 7.1.2020 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm GM Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Katsayılar şöyledir. Türü Katsayı Memur aylığı katsayısı 0,146061 Memuriyet taban aylığı katsayısı 2,28624 Buna göre 2020 yılının ilk yarısında [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yer almakta olup, 1.1.2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan fatura düzenleme sınırı, amortisman sınırı, cezalar ve diğer 2020 yılı usul hadleri 513 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir. 1. Fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin had, 2. Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 31 Aralık 2019 tarihli 5. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56) ile yurda getirilen ihracat bedellerinin bankaya satılması (TL’ye çevrilmesi) zorunluluğu kaldırılmakta, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme sürekli hale getirilmekte ve diğer bazı önemli değişiklikler yapılmaktadır. Yapılan [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, Bu sirkülerimizde 2020 yılında geçerli olacak, 27.12.2019 tarihli 2.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 310 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış bulunan hadlere ve tutarlara yer verilmiştir. • Gelir vergisi tarifeleri, • Binek otomobillerin doğrudan gider yazılabilecek azami KDV ve ÖTV tutarı, • Binek otomobillerin amortisman suretiyle gider yazılabilecek azami tutarı, • Vergiye uyumlu mükelleflerin yararlanabileceği azami vergi indirimi tutarı, • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri • Gelir vergisinden istisna günlük [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun

Sayın Abonemiz, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılının tamamında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemiştir. Yeni asgari ücret 27 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi [...]

Sirküleri Okumak İçin Tıklayınız. PDF Olarak Okuyun