Sıfır Oranlı BSMV'ye Tabi İşlemlere Yenileri Eklenmiştir

Hatırlanacağı üzere, 15.05.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33.maddesindeki BSMV oranlarının tespiti hakkındaki 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden, 15.05.2019 tarihinden itibaren binde 1 BSMV hesaplanması öngörülmüş ancak aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde BSMV oranı sıfır olarak belirlenmişti.

 

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları.

 

Bugün (17 Haziran 2019) tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış olan 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, yukarıdaki BSMV oranı sıfır olarak uygulanacak üç kambiyo işlemine aşağıdaki iki işlem daha eklenmiştir;

 

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

 

Buna göre bankalardan ya da döviz satmaya yetkili kurumlardan sıfır oranda BSMV ile döviz almak isteyen sözü geçen işletmelerin sanayi sicil belgelerini ve İhracatçı Birliklerine üyelik bilgilerini ilgili kurumlarla paylaşmaları gerekebilecektir.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

17.6.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 373 kez okunmuştur.