Teknopark ve Ar-Ge/Tasarım Merkezi Personeli Evden Çalıştırılarak Muafiyetlerden/Teşviklerden Yararlanabilecektir

Bilindiği üzere, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sahip işletmelerinin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler ile kendilerine tanınan muafiyetlerden (vergi, prim vb.) ve teşviklerden yararlanabilmeleri için Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini bu alanlar içerisinde fiziki olarak gerçekleştirilmesi zorunludur.

 

Ancak , Covid 19 salgın riski nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15 Mart 2020 tarihli Basın Duyurusu ile açıklanan ortak bir karar uyarınca; Teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirerek, muafiyet ve teşviklerden 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edebileceklerdir.

 

İki aylık bu ‘geçici’ uygulama ile; TKB’lerde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

17.3.2020


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 43 kez okunmuştur.