Konut Kira Geliri İstisnası Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı

6322 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde değişiklik yapılarak, konut kira gelirlerindeki istisnanın kapsamı daraltılmıştır. 18.2.2014 tarih Resmi Gazetede yayımlanan 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde b


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 704 kez okunmuştur.