KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması İmkanı Getirilmiştir

Özet

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin IV/A kısmına 20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) ile 4.2. nolu bölüm eklenmek suretiyle 1 Mart 2019 tarihinden itibaren  KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması getirilmiştir.

 

1) KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasının Usul ve Esasları

 

Aşağıdaki şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırını (5.000 TL’yi) aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri; standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanacaktır.

Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu’na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilecektir. Bunun için aranan şartlar şunlardır.

a) En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,

b) Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

  • Özel esaslara tabi olmaması, 
  • Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,

ç) Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması. 

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilecektir.

 

2) KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasından Yararlananlar Diğer Kolaylaştırıcı Uygulamalardan Yararlanamayacaklardır

 

HİS (Hızlandırılmış İade Sistemi), İTUS (İndirimli teminat Uygulaması) sahibi mükelleflerin Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasından yararlanması mümkündür. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATUS (Artırımlı Teminat Uygulaması) ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün olamayacaktır.

Ayrıca HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.

 

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması 1 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

7.3.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 577 kez okunmuştur.