İşten Çıkarma Yasağı Süresi 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Hatırlanacağı üzere Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak uygulamaya sokulan işten çıkarma (fesih) yasağı uygulamasının süresi 9 Mart 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktaydı.

30 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 3390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma (fesih) yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmaktadır.

4857 sayılı İş Kanuna eklen geçici 10.maddesinde, İş Kanunu kapsamında olsun ya da olmasın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi işveren tarafından tek taraflı olarak feshedilemeyeceği ve fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği, bu yasağa aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverene sözleşmesi feshedilen her işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında (2021 yılı: 3.577,50 TL) tutarında idari para cezası verileceği yönünde düzenleme bulunmaktadır. Başlangıçta üç aylık geçici bir süre ile getirilen işten çıkarma (fesih) yasağı  2707, 2811 , 2930, 3135, 3344, 3592, 3390 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Buna göre; her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 4857 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından 30 Haziran 2021 tarihine kadar feshedilemeyecektir.

Bu süreçte işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Bu uygulama kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermemektedir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

30-04-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 989 kez okunmuştur.