İhracat Bedellerinin Belirli Bir Sürede Yurda Getirilmesi Ve TL'ye Çevrilmesi Zorunluluğu İlişkin Süre 6 Ay Uzatılmıştır

Hatırlanacağı ve 2018/29 sayılı Sirkülerimizde ayrıntılı olarak yer almakta olduğu üzere, 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) ile 6 ay süreyle yani 4 Eylül 2018 ile 4 Mart 2018 tarihleri arasındaki 6 aylık sürede gerçekleştirilecek olan ihracata ilişkin bedellerin belli bir sürede (duruma göre 180, 90, 365 gün gibi) yurda getirilmesi ve belirli bir kısmının TL’ye dönüştürülmesi zorunluluğu getirilmiş bulunmaktaydı.

Sözü geçen 6 aylık geçici süre, 3 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete yayımlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53) ile 6 aylık süre 1 yıla çıkarılmış ve buna göre, 4 Eylül 2018 ile 4 Eylül 2019 tarihleri arasındaki 12 aylık sürede gerçekleştirilecek olan ihracata ilişkin bedellerin belli bir sürede (duruma göre 180, 90, 365 gün gibi) yurda getirilmesi ve belirli bir kısmının TL’ye dönüştürülmesi zorunlu hale getirilmişti.

Bu kez 31 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete yayımlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/55) ile 12 aylık süre 18 aya çıkarılmıştır. Diğer bir ifadeyle 4 Eylül 2019 günü sona ermekte olan uygulamanın süresi 6 ay daha uzatılmaktadır. Buna göre, 4 Eylül 2018 ile 4 Mart 2020 tarihleri arasındaki 18 aylık sürede gerçekleştirilecek olan ihracata ilişkin bedellerin belli bir sürede (duruma göre 180, 90, 365 gün gibi) yurda getirilmesi ve belirli bir kısmının TL’ye dönüştürülmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

5.9.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 260 kez okunmuştur.