Denetim Hizmetlerimiz Yasal uygunluk denetimi Bağımsız denetim Hile bazlı denetim Due diligence Özel amaçlı denetim
Tasdik Hizmetlerimiz Gelir & kurumlar Vergisi Tam Tasdiki Katma Değer Vergisi iade tasdiki Özel Tüketim Vergisi iade tasdiki TUBİTAK TEYDEB Ar-Ge desteklerinin iadesinin tasdiki Sermaye artırımlarında ödenmiş sermaye tasdiki Şirket [...]
Rapor Tasarlama Karlılık (dönemsel, ürün & müşteri karlılığı vb.) raporu Nakit akış & bütçe raporları Öz varlık (öz sermaye) tespiti raporu IFRS & TFRS standartlarında mali tablolar Konsolide mali tablo [...]
Danışmanlık & Operasyon Serbest Bölgelerde (Teknopark) yer alma ve vergi uygulamaları Bireysel & kurumsal vergi planlaması Şirket kuruluşları Şirket satın alımları Şirket birleşme & bölünme işlemleri Şirket tasfiyesi Genel kurul [...]
Uyuşmazlık Çözümü Vergi incelemesi danışmanlığı Vergi idaresinin izahat taleplerinin cevaplanması Ödeme Emri uyuşmazlıklarının giderilmesi Vergi yargısına başvuru ve takibi Vergi Uzlaşması danışmanlığı Kamu borcunun tecili ve taksitlendirilmesi Kamu borcunun terkini [...]