2017 yılı Asgari Ücretleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2017 yılının tamamında uygulanacak olan asgari ücreti brüt 1777,50 TL, NET 1400,06 TL olarak belirlemiştir. Asgari ücretin işverene maliyeti, 5 puanlık prim indirinden yararlanıyor ise 2088,56, [...]

Görüntüle

1 Nolu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır

Sayın Abonemiz; GİB e-Beyanname sisteminde 3.10.2017 tarihinde aşağıdaki açıklama yapılmıştır. Özellikle iade faturalarının beyanı yönünden büyük önem taşımaktadır. "1 no.lu KDV beyannamesinde; a) Matrah bölümünde yer alan "Diğer İşlemler" tablosuna "504 - Alınan [...]

Görüntüle

Katma Değer Vergisi Tevkifatlı e-Fatura Düzenlenmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Fatura portalında 04.10.2017 tarihinde aşağıdaki açıklama yapılmıştır. "14 Seri No.lu K.D.V. Genel Tebliği ile “yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde” uygulanacak tevkifat [...]

Görüntüle

SANAYİ GAZETESİ'nde Yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnasına İlişkin Röportajımız

Sayın Abonemiz, 19 Ekim 2017 tarihli son Bakanlar Kurulu Kararının Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Gelir/kurumlar Vergisi kazanç istisnasında getirdiği değişiklikleri değerlendirdiğimiz röportajımız SANAYİ GAZETESİ'NİN 27 Kasım 2017 tarihli ve 392 nolu sayısında yayınlanmıştır.  Teknoloji [...]

Görüntüle Dosyayı İndir