Geri Kazanım Katılım Payı Beyan Dönemlerinde Değişiklikler Yapılmıştır

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 22 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

1. Tebliğin 4 maddesinde yapılan değişiklik uyarınca Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP) beyan dönemleri; 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir. Değişiklikten önce; Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, Diğerleri için üç aylık şeklinde idi. Buna göre beyan dönemleri şöyle olmaktadır.

 

  • 2020 yılı için:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

 

  • 2021 yılından itibaren:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

 

  • GEKAP Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Buna göre 2020 yılının ilk 6 aylık dönem ilişkin beyannamenin aşağıdaki geçici 2.madde düzenlemesi de dikkate alınarak 31 Temmuz 2020 Cuma günü saat 23,59’a kadar verilmesi gerekmektedir.

 

2. Ayrıca, Geçici 2.maddede Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanların 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

23.3.2020


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 48 kez okunmuştur.