Ertelenen Sosyal Güvenlik Primlerin Ödenmesi

Sayın Abonemiz,

SGK tarafından 3 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan duyuruda; 5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesine göre asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerin; sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri ve süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları açısından, cari ay sigorta primleri ile birlikte;

- 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine kadar),

- 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30/11/2017 tarihine kadar),

- 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında (26 Aralık 2017 tarihine kadar)

ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.