Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatılmıştır

Hatırlanacağı üzere, 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Bu Kanun”) ile Değerli Konut Vergisi ihdas edilmiştir.

 

Düzenlemeyle, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5 Milyon Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacaktır.

 

Kanuna göre; mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer, buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 5 Milyon TL’yi aştığı (bu tutar dâhil) yılı takip eden yılın şubat ayının 20.günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilecektir.

Bu düzenleme uyarınca 2020 yılı beyannamesinin 20 Şubat 2020 günü sonuna kadar verilmesi ve ilk taksit ödemesinin de bu tarihe kadar yapılması gerekmekteydi. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 7 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan 3 numaralı Emlak Vergisi Kanunu sirküleri ile; 20 Şubat 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

7.2.2020


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 95 kez okunmuştur.