Danışmanlık & Operasyon

 • Serbest Bölgelerde (Teknopark) yer alma ve vergi uygulamaları
 • Bireysel & kurumsal vergi planlaması
 • Şirket kuruluşları
 • Şirket satın alımları
 • Şirket birleşme & bölünme işlemleri
 • Şirket tasfiyesi
 • Genel kurul işlemleri
 • Sermaye artırımı & azaltımı
 • Yabancı firmalara Türkiye’de şube & irtibat bürosu kurma
 • Yabancılara Türkiye’de çalışma izni alma
 • Örtülü sermaye & transfer fiyatlandırması uyumlaştırması
 • Çifte vergilendirmeyi önleme mevzuatı
 • Şirket değerlemesi ve raporlanması
 • Halka arz (satış) işlemleri
 • Kurumsal yönetim ihtiyaç analizi, hazırlama ve yerleştirme
 • İnsan kaynakları ihtiyaç analizi ve danışmanlığı
 • Genel & firmaya özel vergi, muhasebe, TTK eğitimleri