Cep Telefonları Dahil Bazı Mal/Hizmetlere İlişkin ÖTV/KDV Oranlarında Ve ÖTV Tutarlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Özet

01 Mayıs 2019 Tarihli ve 30761 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  1. Mobil (Cep) telefonlarındaki %25 olan ÖTV oranı, ÖTV matrahlarına göre kademelendirilmek suretiyle %25, %40 ve %50 olarak yeniden belirlenmiştir.
  2. Yeni araç alımında, hurda/ihraç edilen araç ÖTV terkin tutarlarında değişikliğe gidilmiştir.
  3. Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işlerinde %1 KDV oranı uygulanması yönünde değişikliğe gidilmiştir.
  4. Montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler perdelere %8 KDV oranı uygulanacaktır.

  1. Asgari Maktu ÖTV tutarları sıfır olan bazı tütün mamulleri ve sigaralar için 0,2679 TL Asgari Maktu ÖTV getirilmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

1) Mobil (Cep) Telefonlarındaki %25 Olan ÖTV Oranı, ÖTV Matrahlarına Göre Kademelendirilmek Suretiyle %25, %40 Ve %50 Olarak Yeniden Belirlenmiştir

 

Hatırlanacağı üzere, 22.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7166 Sayılı Kanun ile ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının); ÖTV oranlarının %50’ye kadar artırılabilmesi ve oranlara esas ÖTV matrahlarının maddede yer alan sınırlar dahilinde belirlenebilmesine yönelik Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiş bulunmaktaydı.

Cumhurbaşkanı Kararının 3.maddesi ile 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mobil (cep) telefonlarındaki %25 olan ÖTV oranı, ÖTV matrahlarına göre kademelendirilmek suretiyle %25, %40 ve %50 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

1 Mayıs 2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Düzenleme

30 Nisan 2019 Tarihine Kadar Geçerli Düzenleme

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telden cihazları

25

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telden cihazları

25

Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar

25

Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar

25

Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar

40

Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar

25

Diğerleri

50

Diğerleri

25

 

2) İhraç Edilen Veya Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçinAynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Tahakkuk Eden ÖTVnin Terkin Edilecek Kısmının Yeniden Belirlenmiştir

Hatırlanacağı üzere, 7103 Sayılı Kanun’un geçici 1.maddesi ile yapılan düzenlemeyle, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulunca, 10.000 lirayı aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesi yönünde düzenleme yapılmış ve takiben 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11750 Sayılı Karar ile yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek kısmı araçlara göre belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Kararının 4.maddesi ile 2018/11750 sayılı Kararının eki Kararın 5.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilerek bu kapsamda terkin edilecek ÖTV tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

1 Mayıs 2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Düzenleme

30 Nisan 2019 Tarihine Kadar Geçerli Düzenleme

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)

Terkin Edilecek ÖTV Tutarı (TL)

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)

Terkin Edilecek ÖTV Tutarı (TL)

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için

3.000

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için

3.000

 

3) Darülaceze Başkanlığına Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde %1 KDV Oranı Uygulanması Yönünde Değişikliğe Gidilmiştir

Bilindiği üzere, 2007/13033 sayılı Karar'a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1 KDV oranı uygulanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Kararının 1.maddesi Ekli (I) sayılı listenin 12.sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Buna göre, 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işlerinde %1 KDV oranı uygulanacaktır.

1 Mayıs 2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Düzenleme

30 Nisan 2019 Tarihine Kadar Geçerli Düzenleme

12- Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,

12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

4) Montaj Ve Hareket Ettirici Mekanizması Kısmen Alüminyum, Plastik Ve Benzeri Malzeme İçerenler Perdelere %8 KDV Oranı Uygulanacaktır

Bilindiği üzere, 2007/13033 sayılı Karar'a ekli II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 KDV oranı uygulanmaktadır.

 

Cumhurbaşkanı Kararının 2.maddesi Ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5.sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  Buna göre, 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içeren perdelerde de KDV %8 oranında uygulanacaktır.

1 Mayıs 2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Düzenleme

30 Nisan 2019 Tarihine Kadar Geçerli Düzenleme

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde “(montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil), çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

2.5.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 249 kez okunmuştur.