Bazı Vergi Beyannamelerin Verilme Süreleri Daimi Olarak Uzatılmaktadır

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlanmış bulunan 29 Mart 2019 tarihli ve 115 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle, 1 Nisan 2019 tarihinden başlamak üzere, bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri, aksi yönde bir açıklamaya yayınlanıncaya kadar daimî bir şekilde uzatılmaktadır.

 

Buna göre 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır.

 

Yeni oluşan durumda beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olmaktadır.

 

Beyanname Türü

Beyanname verilme zamanı

Ödeme zamanı

Muhtasar

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Damga Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Katma Değer Vergisi (1,2)

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)

Şubat Ayının son günü

Şubat Ayının son günü

Yıllık Gelir Vergisi

Mart Ayının son günü

Mart Ayının son günü

Kurumlar Vergisi

Nisan Ayının son günü

Nisan Ayının son günü

Geçici Vergi 1. Dönem

17 Mayıs

17 Mayıs

Geçici Vergi 2. Dönem

17 Ağustos

17 Ağustos

Geçici Vergi 3. Dönem

17 Kasım

17 Kasım

Geçici Vergi 4. Dönem

17 Şubat

17 Şubat

 

Öte yandan, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme süreleri de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzatılmaktadır.

 

Buna göre normal hesap dönemine sahip mükelleflerin; 2018 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamelerini 30 Nisan 2019, 2019 yılı Geçici Vergi 1. Dönem beyannamelerini 17 Mayıs 2019 günü sonuna kadar vermeleri mümkün bulunmaktadır.

 

Bu uygulama aksi yöndeki bir açıklamaya kadar süreceğinden, devamlılık içermektedir. Böylelikle neredeyse istikrar kazanmış olan bazı beyannamelerin verme sürelerindeki uzatma uygulaması da en azından şimdilik son bulmuş olmaktadır.

 

Henüz bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, Muhtasar Beyannamedeki süre uzatımına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Aylık Prim Bildirgelerinin verilme sürelerinin de takip eden ayın 26’sına kadar uzatılması muhtemeldir.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

29.3.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 462 kez okunmuştur.