Bazı Kısmi Tevkifat Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

3 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) ile külçe metal, bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünleri ile hurda ve atık teslimlerinde 5/10 olan tevkifat oranı 7/10 olarak değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme uyarınca;

1) Külçe Metal (her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçeleri, slab, billet (biyet), kütük ve ingot) teslimlerinde 5/10 olan tevkifat oranı 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 7/10 olarak uygulanacaktır.

2) Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin (bakır, çinko ve alüminyum ve bunların alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerlerinin) tesliminde 5/10 olan tevkifat oranı 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 7/10 olarak uygulanacaktır.

3) Hurda ve Atık (her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdası, bunların hurda halindeki karışımları, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ile mamul madde) teslimlerinde 5/10 olan tevkifat oranı 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 7/10 olarak uygulanacaktır.

Hesaplanan KDV’nin 3/10’u satıcıya ödenecek, 7/10’u ise alıcılar tarafından 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

5.3.2020


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 85 kez okunmuştur.