Bazı İller İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Ertelenmiştir

Hatırlanacağı üzere, 27.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6) ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi (Amasya, Bartın ve Çankırı illeri hariç olmak üzere) 1 Ocak 2020 tarihi olarak belirlenmiş bulunmaktaydı.

9 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7), Bursa, Eskişehir ve Konya illeri dışındaki iller için uygulamaya geçiş tarihi 1 Mart 2020 tarihine ertelenmektedir.

 

Buna göre özetle; Kırşehir, Amasya ve Bartın ve Çankırı illerinde öteden beri devam etmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki mükellefler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) 1 Ocak 2020 tarihinde, diğer illerdeki mükellefler ise 1 Mart 2020 tarihinde (ilk olarak Mart ayına ilişkin olarak Nisan ayında verilecek beyannameler itibariyle) dahil olacaklardır.

 

Öte yandan;

a. Mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

 

b. Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

10.2.2020


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 109 kez okunmuştur.