Ar-Ge Merkezi Kurulabilmesi İçin Gereken En Az Personel Sayısı Düşürülmüştür

Özet

Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik 5746 sayılıAraştırma Ve Geliştirme FaaliyetlerininDesteklenmesi Hakkında Kanun’da yeralmakta olan Ar-Ge Merkezitanımında, “en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Gepersoneli istihdam etme” koşulu aranmaktadır. Ancak 19.02.2014 tarihli ResmiGazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanun'un 4. maddesineeklenen fıkra ile Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi için gereken elli tam zamanlıAr-Ge personel sayısını otuza kadar indirme veya sektörler itibarıylafarklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

 

Bakanlar Kurulu sözü geçen yetkisini kullanarak,18.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6400 sayılı Karar ile Ar-Gemerkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eşdeğerAr-Ge personelisayısını50'den 30'aindirmiştir.

 

Buna göreAr-GeMerkezi tanımı şu şekilde olmaktadır: ) “Ar-Ge merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’dekiişyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermayeşirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve enaz otuz tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Gebirikimi ve yeteneği olan birimleri”

 

Böylelikle daha küçük ölçekli işletmelerin deAr-Ge Merkezikurabilmelerine ve aşağıda başlıklar halinde sayılan teşviklerdenyararlanabilmelerine olanak sağlanmıştır.

  1. Ar-Ge indirimi
  2. Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerinde gelir vergisistopajı teşviki
  3. Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerinde damga vergisistopajı teşviki
  4. Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerinde sigorta primiteşviki

 

2014/6400 sayılı BKK

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı isarikaya@onerymm.com.tr ‘ye iletebilirsiniz.

 

  •  

ÖNERBAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 956 kez okunmuştur.