Adres Değişikliğinde Mükelleflerin Yapacakları Bildirimler ve Yapılacak İşlemler

Adres değişikliklerinde mükellefler ve vergi dairelerinin yapacakları işlemler hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510) (“Tebliğ”)19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 

1) İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere (aynı il içerisinde veya iller arasında) nakledilmesine (adres değişikliğine) ilişkin bildirim yeni vergi dairesine verilecektir.  Adres değişikliği için eski vergi dairesine herhangi bir bildirim verilmesi gerekmeyecektir.

 

2) Bildirimin yapıldığı yeni vergi dairesi tarafından yapılan yoklama sonucunda mükellefin yeni adresinde faaliyete başladığının tespiti hâlinde yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle işe başlaması yapılacak ve eski vergi dairesinde bulunan mükellefiyet kaydı nakil nedeniyle yeni adreste işe başlama tarihi itibarıyla sistem tarafından otomatik olarak terkin edilecektir.

 

3) Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi başvurularını GİB İnteraktif Vergi Dairesi ( https://ivd.gib.gov.tr/ ) sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapabileceklerdir.

Mükellefin elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam edebilmesi için vergi dairesine dilekçe vermesi hâlinde vergi dairesi tarafından bu belgeler nev'i ve sayı itibarıyla tespit edilerek tutanak düzenlenecektir. Mükelleflerin bu başvurularını GİB İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları hâlinde ise kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

1.11.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 215 kez okunmuştur.