7326 Sayılı "Af" Kanunu Başvuru, Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Hatırlanacağı üzere 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun; kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah/vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi birçok konuda “Af” düzenlemeleri içermektedir.

Kanunun bazı hükümlerinden yararlanmaya (kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklar, matrah / vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine) ilişkin başvuru, beyan, bildirim süreleri 31 Ağustos 2021 günü sona ermekteydi. 27 Ağustos 2021 günü yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru, beyan, bildirim süreleri ile ilk taksit süreleri birer ay uzatılmıştır. Buna göre;

a) Başvurusu ve ödemesi Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine yapılacak olan;

2. maddesi kapsamındaki kesinleşmiş alacaklar,

3.  maddesi kapsamındaki kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

4. maddesi kapsamındaki inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklar (30.09.2021 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnameler için bu tarihe kadar, bu süre 30 günden az ise otuz gün içinde)

5. maddesi kapsamında matrah ve vergi artırımı,

6. maddesi kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi,

Için son başvuru, bildirim ve beyan süresi 30.09.2021 tarihine, 30 Eylül 2021 olan ilk taksit ve peşin ödeme süresi 31 Ekim 2021 (bugünün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Kasım 2021) tarihine kadar uzatılmıştır.

b) 7 ve 8.maddeleri kapsamındaki Başvurusu ve ödemesi Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine yapılan alacaklar için son başvuru, bildirim ve beyan süresi 30.09.2021 tarihine, 31 Ekim 2021 olan ilk taksit ve peşin ödeme süresi 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

c) Karar ile sadece başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldığından, diğer ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Öte yandan 4419 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerine bağlı bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen afetler nedeniyle oluşan mücbir sebebe istinaden, bu bölgelerle sınırlı olmak üzere, 7256 Sayılı Kanun’da ve 7326 Sayılı Kanun’da yer alan taksit ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

27-08-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 327 kez okunmuştur.