6552 Sayılı “Torba” Kanun İle Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

6552 sayılı "Torba" Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sosyal güvenlik hükümleri içeren diğer kanunlarda (5746, 5521, 4447 sayılı Kanunlar gibi) yapılan yeni düzenlemelere ve değişikliklere Sirk?


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 739 kez okunmuştur.