7326 Sayılı "Af" Kanunu Başvuru, Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Genel Yazı

Hatırlanacağı üzere 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun; kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah/vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi birçok konuda “Af” düzenlemeleri içermektedir.

Kanunun bazı hükümlerinden yararlanmaya (kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklar, matrah / vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine) ilişkin başvuru, beyan, bildirim süreleri 31 Ağustos 2021 günü sona ermekteydi. 27 Ağustos 2021 günü yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru, beyan, bildirim süreleri ile ilk taksit süreleri birer ay uzatılmıştır. Süre uzatımına ilişkin açıklamalara büromuzun 2021-46 sayılı sirkülerinde yer verilmiştir.

Bu kez GİB tarafından süre uzatımına ilişkin 1.9.2021 tarihinde bir Genel Yazı yayımlanmıştır. Genel Yazı’da dikkati çeken açıklamalar şunlardır:

a. 7326 sayılı Kanun’un işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6. maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki; kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31.08.2021 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile izleyen taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığı açıklanmıştır.

b. 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yalnızca başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldığından, ilk taksit dışındaki taksitlerin ödeme süreleri değişmediği, diğer taksitlerin ödeme planında gösterilen süreler içinde ödenmesi gerektiği açıklanmıştır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

03-09-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 249 kez okunmuştur.