Bazı KDV ile Kira, Faiz ve Fon Gelirlerinin Stopajlarındaki Düşük Oranlı Uygulama Süreleri 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Özet

Hazırlanacağı ve büromuzun 2020-52 sayıl Sirkülerinde duyurulduğu üzere; 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş olan 2812 ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile bazı Katma Değer Vergisi ve kira ödemelerinde vergi kesintisi (stopaj) oranları 31 Temmuz ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere düşürülmüş bulunmaktaydı.

Takiben yayımlanan 3318 , 3319, 4062 ve 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile düşük oranlı KDV ve stopaj uygulama süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktaydı.

Bu kez 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş olan 4311 ve 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile 31 Temmuz 2021 tarihinde biten bazı mal ve hizmetlerde uygulanan düşük oranlı KDV ve kira, faiz ve yatırım fonu gelirlerindeki düşük oranlı gelir/kurumlar vergisi stopaj uygulama süreleri 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmaktadır.

1) 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar Düşük Oranlı Olarak Uygulanacak Bazı Katma Değer Vergisi Oranları

KDV oranları; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli listelerde belirlenmiştir. Karara göre; I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca %18 oranında KDV uygulanmaktadır.

2812  ve 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla 2007/13033 sayılı Karar’a eklenen geçici 6. Ve 9. maddeler gereğince 31 Temmuz ile 31 Temmuz 2021 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8’e bazılarında ise yüzde 1’e düşürülmüş bulunmaktaydı. 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz 2021 tarihinde biten düşük oranlı uygulama süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmaktadır.

1) KDV Oranı %8’e Düşürülen Hizmetler:

Normal olarak KDV oranı %18 olan aşağıdaki hizmetler için 31 Temmuz 2020 ile 30 Eylül 2021 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında %8 KDV oranı uygulanacaktır. Süre bitiminde tekrar normal oranlara dönülecektir.

a) İşyeri kiralama hizmeti,

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler.

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e)  Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

p) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 sırası kapsamı dışındaki hizmetleri (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar) yeme-içme (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4’üncü sırasında yer alan mallar (Hindiba bitkisi ve kökleri, Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar, Meyvaları veya sert kabuklu meyvaları yenilen ağaçlar çalılar, Mantar miselleri, Ananas fidanı, Sebze ve çilek fideleri) hariç olmak üzere, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 No.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri.

2) KDV Oranı %1’e Düşürülen Hizmetler:

Normal olarak KDV oranı %8 olan aşağıdaki hizmetler için 31 Temmuz 2020 ile 30 Eylül 2021 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında %1 KDV oranı uygulanacaktır. Süre bitiminde tekrar normal oranlara dönülecektir.

Ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün;

a) 16’ncı sırasında yer alan giriş ücretleri; sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

b) 24 üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri; Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen yeme-içme hizmetleri (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), (yukarıda belirtildiği üzere birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda normal olarak %18 olan oran bu dönemde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.)

c) 25.sırasındaki geceleme hizmetleri; “Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)

2) 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar Düşük Oranlı Olarak Uygulanacak Bazı Kira Ödemelerindeki Stopaj Oranları

2813 sayılı Karar ile aşağıdaki mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranı 31 Temmuz ile 31 Aralık 2020 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında %20’den %10’a düşürülmüş bulunmaktaydı. 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihinde biten düşük oranlı uygulama süresi 31 Mayıs 2021 tarihine, 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktaydı.

Bu kez 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz 2021 tarihinde biten düşük oranlı uygulama süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmaktadır. Süre bitiminde tekrar normal orana (%20) dönülecektir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.maddesinde yazılı ve aşağıdaki mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden;

“1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,

2. Voli mahalleri ve dalyanlar,

3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,

4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;

5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);

6. Telif hakları (Bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.);

7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;

8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.”

Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden.

Düzenleme 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden düşük oranlı stopaj bu tarihten itibaren yapılan ödemeleri kapsamaktadır.

Diğer taraftan 4311 sayılı Kararın yürürlüğe yönelik maddesinde bu stopaj indiriminin, 1.8.2021 ile 30.09.2021 dönemine ilişkin olup yine bu tarih aralığında yapılan ödemeler için geçerli olacağı belirtilmiştir. Bundan 1.8.2021 ile 30.09.2021 dönemine ilişkin olsa bile 2021/Ekim ve devamında ödenecek kiralar ile 1.8.2021 ile 30.09.2021 döneminde peşinen ödenmesine karşın 2021/Ekim ve devamı aylara ait kiraların bu stopaj indiriminden yararlandırılmayacağı anlaşılmaktadır. Diğer bir anlatımla bu durumda kira ödemelerinden %20 stopaj yapılması gerekmektedir.

3) 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar Düşük Oranlı Olarak Uygulanacak Bazı Faiz ve Fon Gelirlerindeki Stopaj Oranları

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamındaki Türk Lirası cinsinden mevduat faiz gelirlerindeki stopaj (tevkifat-vergi kesintisi) oranları 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiştir.

30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Lirası cinsinden mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları geçici olarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar düşürülmüştür. Sonraki karalar ile bu süreler uzatılmıştır. Nihayetinde 30 Eylül 2020 ile 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanmıştır.

Bu kez 4311 sayılı Kararın 1 ve 2’nci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 ve geçici 3’üncü maddelerinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 30 Eylül 2021 tarihine kadar uygulanacak stopaj oranları aşağıda gösterilmiştir.

3.1.Türk Lirası mevduat faizi ve kâr payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları

Mevduat Türü

1 Ocak 2020 ile 29 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Uygulanan Stopaj Oranları

30 Eylül 2020 ile 30 Eylül 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Stopaj Oranları

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda

%15

%5

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda

%12

%3

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%10

%0

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%0

%0

3.2. Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranları

23.12.2020 ile 30.09.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

- Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

- Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

- Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

- 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

- 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

- 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

3.3. Yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda stopaj oranı

Diğer yandan, 23.12.2020 ile 30.09.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

30-07-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 549 kez okunmuştur.