Bazı Beyanname, Bildirim Verme ve e-Defter Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde bugün yayımlanan 136 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile aşağıdaki vergi ödevlerinin süreleri uzatılmıştır:

Vergi Ödevi

Normal Kanuni Süresi

Uzatılan Süre

2021/Haziran dönemi Katma Değer Vergisi, Beyannamelerinin (1-2) Verilme ve Ödeme Süre

26 Temmuz 2021

30 Temmuz 2021

2021/Haziran dönemi Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri

26 Temmuz 2021

30 Temmuz 2021

2021/Haziran – 2021/Mart-Haziran dönemleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri

26 Temmuz 2021

30 Temmuz 2021

2021/Haziran dönemi ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi

31 Temmuz 2021

6 Ağustos 2021

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi

31 Temmuz 2021

6 Ağustos 2021

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

09-07-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 1059 kez okunmuştur.