Bazı Gelirlerdeki Düşük Oranlı Stopaj Uygulamasının Süresi 31 Temmuz Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Özet

1 Haziran 2021 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 4027 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Türk Lirası cinsinden mevduat faiz gelirlerindeki, bazı tahvil ve bonolardan, kira sertifikalarından ve yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlardaki düşük oranlı stopaj uygulamasının süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmaktadır.

1) Türk Lirası Cinsinden Mevduat Faiz Gelirlerindeki Stopaj Oranları

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamındaki Türk Lirası cinsinden mevduat faiz gelirlerindeki stopaj (tevkifat-vergi kesintisi) oranları 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiştir.

Hatırlanacağı üzere, Türk Lirası cinsinden mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanan stopaj vergilemesinin oranları 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geçici süreyle düşürülmüş bulunmaktaydı. Daha sonra yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile bu geçici süreler uzatılmıştı. Son durum itibariyle düşük oranlı stopaj uygulaması 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ermekteydi. 1 Haziran 2021 tarihli 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 4027 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile düşük oranlı stopaj uygulamasının süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Mevduat Türü

Normal Stopaj Oranları

30 Eylül 2020 ile 31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Stopaj Oranları

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda

%15

%5

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda

%12

%3

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%10

%0

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%0

%0

2) Banka Tahvil ve Bonoları ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Tevkifat Oranları Düşürülmektedir.

Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen Geçici 3’ncü madde uyarınca, 23 Aralık 2020 ile 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır.

Menkul sermaye iratları:

23 Aralık 2020 ile 31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Stopaj Oranları

Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden

%5

Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden

%3

Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden

%0

Alım satım kazançları:

23 Aralık 2020 ile 31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Stopaj Oranları

6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%5

1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlarda

%3

1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%0

3) Yatırım Fon Kazançları

Karar ile 23 Aralık 2020 ile 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında iktisap edilen yatırım fonlarında uygulanacak stopaj oranı %0 olarak belirlenmektedir. 

Ancak söz konusu uygulamadan değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest ile döviz yatırım fonları yararlanamayacaktır. Bu fon yatırımcıları belirtilen sürede de iktisapta bulunsalar dahi halen yürürlükteki oran olan %10 nihai stopaj ile vergilendirileceklerdir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

01-06-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 559 kez okunmuştur.