Geceleme Hizmetlerindeki Düşük Oranlı KDV Uygulamasının Süresi 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmaktadır

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli listelerde belirlenmiştir. Karara göre; I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca %18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Hatırlanacağı üzere Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak uygulamaya sokulan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geceleme hizmetlerinde 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren %1 oranlı KDV uygulama süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktaydı.

30 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geceleme hizmetlerinden %1 oranında KDV hesaplanmasına ilişkin uygulama süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmaktadır.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli II sayılı listenin B) DİĞER MAL VE HİZMETLER bölümünün 25’inci sırasında yer alan geceleme hizmetlerinin açılımı şöyledir:

“Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

30-04-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 411 kez okunmuştur.