Bazı Beyanname, Bildirim Verme ve e-Defter Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde bugün yayımlanan 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile aşağıdaki vergi ödevlerinin süreleri uzatılmıştır:

Vergi Ödevi

Normal Kanuni Süresi

Uzatılan Süre

Katma Değer Vergisi, Beyannamelerinin (1-2) Verilme ve Ödeme Süre

26 Nisan 2021

28 Nisan 2021

Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri

26 Nisan 2021

28 Nisan 2021

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri

26 Nisan 2021

28 Nisan 2021

2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi

30 Nisan 2021

7 Mayıs 2021

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi

30 Nisan 2021

7 Mayıs 2021

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

22-04-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 536 kez okunmuştur.