Avukatlık Hizmeti Alma Zorunluluğu

Son günlerde bazı müşterilerimize yeni kurulan İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından bir örneğine bu bağlantıdan ulaşılabilecek olan mektup gönderilmek suretiyle avukatlardan hizmet alınması ya da bordolu avukat istihdamı zorunluluğuna ilişkin hatırlatmalar yapılmaktadır. Mektup metni şöyledir.

“Sayın Yetkili,

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun yalnız avukatların yapabileceği işler başlıklı 35. Maddesinin üçüncü fıkrasında; “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasını ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272 inci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı ve daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz ve daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için   suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.” Hükmünü amirdir.

Avukatlık Kanunun 35/3 maddesi gereği Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin iki aylık brüt tutan kadar (3.577,50x2=7.155,00 TL) idari para cezası uygulanacaktır

Yukarıda belirtilen yasa hükmü gereğince herhangi bir ceza ile karşılaşılmaması için şirketinizde sözleşmeli avukat bulundurup bulundurmadığınıza ilişkin bilgi vermenizi, bulunduruyor iseniz 2020-2021 yılına ait Avukatlık Sözleşmesi ve ilgili ücret ödemelerini gösteren serbest meslek makbuzu/ödeme belgesi örneğini, avukatınız sigortalı çalışan ise de son üç aya ait maaş bordrolarının örneğini tebliğden itibaren 10 gün içinde Başkanlığımıza posta ya da mail ile göndermenizi rica ederiz.”

Türk Ticaret Kanunu’nun 272 inci maddesinde anonim şirketler için ön görülen asgari esas sermaye miktarı 50 Bin TL, bunun beş katı ise 250 Bin TL’dir. Buna göre esas sermayesi 250 Bin TL ve daha fazla olan anonim şirketlerin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca bir avukattan sözleşmeli ya da sigortalı olarak hizmet almaları gerekmektedir.

Eskiden beri var olan bu yasal düzenlemedeki avukat bulundurma zorunluluğunu hatırlatan mektuplar birkaç yıl önce de gündeme gelmiş bulunmaktaydı. O dönemde İstanbul’da tek olan Baro da şirketlere benzer mektuplar göndermişti. Ancak kamuoyundan gelen yoğun eleştiriler karşısında geri adım atarak bu konuda işlem tesis etmemişti.

Görülmektedir ki, yeni kurulan İstanbul’un 2. Barosu bu konuyu tekrar gündeme getirmektedir. Kanundan doğan haklarını kullanarak avukat bulundurmayan anonim şirketler hakkında idari para cezası uygulanması için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunup bulunmayacağını bilemiyoruz.

İdari para cezalarına muhatap kalınmaması için sermayesi 250 Bin TL ve daha fazla olan anonim şirketlerin gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

16-03-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 919 kez okunmuştur.