2020/Şubat Ayı KDV Beyannamelerinin ve Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme İle e-Defterlerin Oluşturma, İmzalanma ve Berat Yükleme Süreleri Uzatılmıştır

Covid 19 salgın riski nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 23 Mart 2020 tarihli 126 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2020/Şubat Ayı KDV beyannamelerinin ve Ba-Bs bildirimlerinin verilme ile e-Defterlerin oluşturma, imzalanma ve berat yükleme süreleri uzatılmaktadır.

 

1. Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

 

26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin (KDV 1, KDV 2) verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

2. Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

 

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

3. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

 

31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

4. Önemli Hatırlatma:

 

26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri dışındaki diğer beyannamelerin (aylık Muhtasar ve Damga Vergisi gibi) verilme ve ödeme sürelerinde şimdilik bir uzatma söz konusu değildir. Ek bir açıklama yapılmadığı sürece bu beyannamelerinin 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi gerekmektedir.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

23.3.2020


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 113 kez okunmuştur.