2019 Yılı Harçlarının Oranları Ve Tutarları

Özet

 

Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2019 yılında uygulanacak tarife 82 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin  ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Bu yıl harç oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2018 yılında geçerli oranlar korunmuştur. Maktu harçların tutarları ise yeniden değerleme oranında (%23,73) artırılmıştır.

1) 2019 Yılı Harçlar Tarifesi

 

Tarifenin Resmi Gazetede yayınlanan tam listesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

Uygulamada en çok karşılaşılan bazı harçların oranları ve tutarları ise şöyledir.

 

Muayyen bir meblağı içeren senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için noter harcı

Binde 1,13

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda başvuru harcı (mahkeme türüne göre)

44,40 – 193,10 TL

Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel devir alan ve eden için ayrı ayrı tapu harcı (1)

Binde 20

İpotek tesisinde (ipotekle sağlanan borç üzerinden)

Binde 4,55

Defterlerin açılış-kapanış ve ara tasdikinde noter harçları (Serbest Meslek Defteri ile Bilanço usulüne tabi defterler)

44,40 TL

Pasaport harçları (pasaport türüne ve süresine göre)

170-811,60 TL

Sermaye şirketi işletmesinin ve ünvanının tescil ve ilanında tescil harcı

2.139,50 TL

Sermaye şirketi işletmelerinde temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için) tescil harcı

520,40 TL

Sürücü Belgesi harçları (belge türüne göre)

203,40 – 1.023,20 TL

 

(1) 535 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 31 Mart 2019 günü sonuna kadar tapu harcı Binde 15 olarak uygulanacaktır (ayrıntılı açıklama için 2019-3 sayılı büromuz sirkülerine bakınız )

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

6.1.2019


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 597 kez okunmuştur.