1 Nolu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır

Sayın Abonemiz;

GİB e-Beyanname sisteminde 3.10.2017 tarihinde aşağıdaki açıklama yapılmıştır. Özellikle iade faturalarının beyanı yönünden büyük önem taşımaktadır.

"1 no.lu KDV beyannamesinde;

a) Matrah bölümünde yer alan "Diğer İşlemler" tablosuna "504 - Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler" kodu eklenmiştir. Mükellefler daha önce "550-Diğerleri" kodunda bildirdikleri alış iadeleri ya da gerçekleşmeyen işlemlere ilişkin bilgileri 504 kodu ile bildireceklerdir.

b) İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler bölümünde yer alan "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosuna "442 - İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri" kodu eklenmiştir. Kodun kullanımına ilişkin ayrıntılar 03.02.2017 tarihinde yayımlanan 10 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de açıklanmaktadır."

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

4.10.2017